Richtlijnen mondelinge presentaties

U krijgt tien minuten om uw onderzoek voor te stellen aan de hand van een PowerPointpresentatie. Daarna krijgt de jury en het publiek de kans om vragen te stellen (vijf minuten).

 

U komt ook in aanmerking voor de Gaston Beunenprijs voor jonge onderzoekers. De jury zal daarvoor uw presentatie beoordelen op "Vormgeving", " Voorstelling" en "Beantwoorden Vragen". Daarnaast zal het publiek op het einde van de dag ook een publieksprijs uitreiken. 

 

Nog enkele praktische punten:

  • Een pointer wordt voorzien.
  • Het concrete uur van uw presentatie volgt een week voor het congres.
  • De PowerPoint wordt bij voorkeur in het Engels opgesteld. De mondelinge toelichting mag in het Engels of het Nederlands.
  • Gelieve uw PowerPointpresentatie mee te nemen op een USB-stick en deze voor de start van het symposium op te slaan op de computer van de aula. Indien u wenst, kan u de presentatie ook reeds op voorhand doorsturen naar verenigingbsw@gmail.com (ten laatste 14/12/2023 17:00).

Richtlijnen posterpresentaties

Ook binnen de postervoorstellingen komen masterstudenten en PhD-studenten in aanmerking voor de Gaston Beunenprijs voor jonge onderzoekers. Een jury zal daarvoor uw posterpresentatie beoordelen (er wordt een selectie gemaakr op basis van het abstract). Daarnaast zal het publiek op het einde van de dag ook een publieksprijs uitreiken aan de beste poster. Gelieve dus een visueel attractieve poster met mondelinge toelichting van maximaal twee minuten voor te bereiden. Post-docs worden ook warm aangemoedigd om hun onderzoek te presenteren met een poster, maar maken geen kans meer op de Gaston Beunenprijs.

 

Nog enkele praktische punten:

  • De poster heeft verplicht een verticale oriëntatie, waarbij het aangewezen formaat portrait A0 is. Het maximale toegestane formaat is 1 m breed en 2 m hoog.
  • De taal van de poster is bij voorkeur Engels.
  • De posters worden opgehangen tijdens de 1ste koffiepauze (10u35-10u50) in de daartoe voorziene ruimte (u zal bij het aanmelden 's ochtends een specifiek posterpaneel toegewezen krijgen). Zorg zelf voor het nodige bevestigingsmateriaal!
  • Tijdens de posterwandeling (12u40-13u40) zullen de juryleden de posters van de masterstudenten en PhD-studenten bezoeken en een aantal vragen stellen. De poster dient mondeling en interactief toegelicht te worden (in het Nederlands of het Engels, maximaal twee minuten). U wordt verwacht om dit ganse tijdslot op post te zijn en aan uw poster te staan. Opgelet, de jury heeft op voorhand reeds een selectie gemaakt op basis van het abstract. Van de top 10 abstracts zal dus ook de poster bezocht worden ter jurering. 

De Vereniging voor Bewegings- en Sportwetenschappen is een samenwerking tussen: