Richtlijnen abstracts

Het VK aanvaardt inzendingen van alle onderzoeksdomeinen binnen de bewegingswetenschappen gerelateerd aan het bestuderen van de bewegende mens en de mens in beweging. Het insturen van een abstract is gratis. De deadline voor het indienen van abstracts is 13 november 2020 (16:00). Abstracts dienen verstuurd te worden naar verenigingbsw@gmail.com .

 

Bachelor- en Masterstudenten kunnen hun onderzoek in postervorm presenteren en deelnemen aan de "Gaston Beunen VK-prijs voor jonge onderzoekers: Bachelor- en Masterstudenten (posterpresentatie)”. Slechts 1 abstract per student als eerste auteur wordt aanvaard. 

 

Doctoraatsstudenten kunnen hun onderzoek insturen voor een postermededeling of een mondelinge presentatie. Aangezien de tijd voor mondelinge mededelingen beperkt is, zal het wetenschappelijke comité 12 individuele abstracts weerhouden voor een mondelinge presentatie. Na het reviewproces worden alle auteurs op 23 november 2020 geïnformeerd over de aanvaarding van hun abstract, en de keuze voor een mondelinge of een postermededeling. Alle poster- en mondelinge presentaties komen in aanmerking voor de "Gaston Beunen VK-prijs voor jonge onderzoekers: PhD-studenten (posterpresentatie / mondelinge presentatie)”.

 

Elke andere onderzoeker (post-doc onderzoekers en vorige VK-laureaten) wordt vriendelijk uitgenodigd om zijn/haar werk in postervorm te presenteren. Gelieve hiervoor eveneens een abstract in te sturen.

 

 

Guidelines abstract

 

In order to ensure uniformity please carefully read and follow the instructions below. If you have any questions contact us at verenigingbsw@gmail.com

 

General Guidelines

1. Use the abstract template provided on the website (see below)

2. No changes should be made to the lay-out of the template

     a. Do not change the line spacing and do not remove or add white spaces

     b. Use the correct font and correct font size as indicated in the template and below

3. Abstract should be written in English

4. The abstract should not exceed 300 words (title not included)

5. All text in the template that is between ***…*** should be erased from the template

6. No images, graphs or figures should be added to the abstract

7. Save the abstract as a word document: Name_Firstname_University

8. Send abstract to verenigingbsw@gmail.com and mention your preferred presentation format as indicated on the registration form

 

Specific guidelines

1. Title of the abstract

     a. Font: Calibri Light

     b. Font size: 16

     c. Only the first letter should be in uppercase

     d. Title should not be in bold or italic

2. Names of authors

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. Write Names in full with the name followed by the first name: Name First name

     d. Only the first letter of the name and the first name should be in uppercase

     e. The name of the presenter should be in bold

     f. Use a comma to separate author names

     g. Affiliations of authors should be included by a numeral in superscript

3. Affiliations

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 9

     c. Affiliations should be mentioned as: (1) Affiliation 1, (2) Affiliation 2…

4. Introduction, Methods, Results and conclusion

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. The introduction, methods, results and conclusion should be entered in the designated area

5. Correspondence e-mail

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. Should be in italic

  

Download
Abstract template
Please use this template for your abstract
Abstract template (save as word document
Microsoft Word document 22.3 KB

De vereniging voor kinesiologie is een samenwerking van:


Volgende symposium

25ste symposium

Online - Vrijdag 11 december '20

 

Volg ons