Richtlijnen abstracts

Download
Abstract template
Please use this template for your abstract
Abstract template (save as word document
Microsoft Word document 22.3 KB

Het VBSW symposium aanvaardt inzendingen van alle onderzoeksdomeinen binnen de bewegings- en sportwetenschappen gerelateerd aan het bestuderen van de bewegende mens en de mens in beweging. Het insturen van een abstract is gratis. De deadline voor het indienen van abstracts is 24 november 2023 (17:00) voor PhD-studenten die een mondelinge presentatie wensen. Abstracts voor posterpresentaties dienen ingediend te worden ten laatste op 5 december 2023 (17:00). In beide gevallen dienen de abstracts verstuurd te worden naar verenigingbsw@gmail.com.

 

Masterstudenten kunnen hun onderzoek in postervorm presenteren en deelnemen aan de "Gaston Beunen VBSW-prijs voor jonge onderzoekers: Bachelor-/masterstudenten (posterpresentatie)”. Er wordt slechts 1 abstract per student als eerste auteur aanvaard. Op basis van het ingediende abstract zal de jury 10 posters selecteren die op de dag van het symposium zelf bezocht worden. Deze selectie wordt niet op voorhand bekend gemaakt. 

 

Doctoraatsstudenten kunnen hun onderzoek insturen voor een mondelinge presentatie of een postervorm. Aangezien de tijd voor de mondelinge presentaties beperkt is, zal het wetenschappelijke comité 12 individuele abstracts weerhouden voor een mondelinge presentatie. Na de abstractscreening door de aangeduide juryleden worden alle 1ste auteurs op 1 december 2023 geïnformeerd over de toegewezen presentatievorm (= poster of mondeling). Abstracts die de mondelinge selectie niet gehaald hebben, worden dus automatisch doorverwezen naar de postervoorstelling (met hetzelfde abstract; geen nood aan nieuwe submissie). Zowel de poster presentaties als de mondelinge presentaties komen in aanmerking voor de "Gaston Beunen VBSW-prijs voor jonge onderzoekers: PhD-studenten (posterpresentatie / mondelinge presentatie)”. Net zoals bij de masterstudenten zal de jury op voorhand 10 posters selecteren op basis van het abstract die dan de dag zelf bezocht worden voor verdere evaluatie. De selectie wordt niet op voorhand bekend gemaakt.

 

Andere onderzoekers (= post-doc'ers, ZAP'ers en vorige VBSW-laureaten) worden eveneens vriendelijk uitgenodigd om hun werk in postervorm te presenteren. Gelieve hiervoor eveneens een abstract in te sturen.

 

 

Guidelines ABSTRACT

 

To ensure uniformity, please carefully read and strictly follow the instructions below. If you have any questions, you can contact us at verenigingbsw@gmail.com.

 

General Guidelines

1. Use the abstract template provided on the website (see below)

2. No changes should be made to the lay-out of the template

     a. Do not change the line spacing and do not remove or add white spaces

     b. Use the correct font and correct font size as indicated in the template and below

3. Abstract should be written in English

4. The abstract's main content should not exceed 300 words (title, authors and affiliations not included)

5. All text in the template that is between ***…*** should be erased from the template

6. No images, graphs or figures should be added to the abstract

7. Save the abstract as a Word document, entitled: Name_Firstname_University

8. Send the final abstract to verenigingbsw@gmail.com and mention your preferred presentation format as indicated on the registration form

 

Specific guidelines

1. Title of the abstract

     a. Font: Calibri Light

     b. Font size: 16

     c. Only the first letter of the title should be in uppercase

     d. Title should not be in bold or italic

2. Names of authors

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. Write names in full with the name followed by the first name: Name First name

     d. Only the first letter of the name and the first name should be in uppercase

     e. The name of the actual presenter should be in bold

     f. Use a comma to separate author names

     g. Affiliations of authors should be included by a numeral in superscript

3. Affiliations

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 9

     c. Affiliations should be mentioned as: (1) Affiliation 1, (2) Affiliation 2…

4. Introduction, Methods, Results and Conclusion

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. The introduction, methods, results and conclusion should be entered in the designated area

5. Correspondence e-mail

     a. Font: Calibri

     b. Font size: 11

     c. Should be in italic

  

De Vereniging voor Bewegings- en Sportwetenschappen is een samenwerking tussen: