Geschiedenis van de vereniging

Op 12 maart 1996 werd een nieuwe vereniging opgericht in Vlaanderen: De "Vereniging voor Kinesiologie en Sportwetenschappen -V.K.S.W.". De volgende bestuursleden werden hierbij aangeduid:

 • Gaston Beunen (Katholieke Universiteit Leuven) als voorzitter
 • Jan Borms (Vrije Universiteit Brussel) als onder-voorzitter
 • Peter Aerts (Universiteit Antwerpen) als onder-voorzitter
 • Dirk De Clercq (Universiteit Gent) als secretaris-generaal

Op 11 december 1997 tijdens de Algemene Vergadering werd een nieuwe voorzitter en onder-voorzitter verkozen, waardoor de nieuwe Raad van Bestuur er als volgt uitzag:

 • Jan Borms (Vrije Universiteit Brussel), Voorzitter
 • Peter Aerts (Universitaire Instelling Antwerpen), Ondervoorzitter
 • Daniel Behets (Katholieke Universiteit Leuven), Ondervoorzitter
 • Dirk De Clercq (Universiteit Gent), Secretaris-schatbewaarder
 • Gaston Beunen (Katholieke Universiteit Leuven), Uittredend voorzitter

Op 8 december 1999, tijdens de Algemene Vergadering te Leuven werd Daniel Behets als ondervoorzitter vervangen door Dan Daly (KU Leuven). Vertegenwoordigers voor de universiteiten werden : Eliane Mussch (UGent), Paul Wylleman (VUB) en Marc Van Leemputte (KU Leuven)

 

Op 6 december 2000, tijdens de Algemene Vergadering te Antwerpen werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

 • Dirk De Clercq (RUG), Voorzitter
 • Jan Borms (VUB), Uittredend voorzitter
 • Peter Aerts (UIA), Ondervoorzitter
 • Dan Daly (KU Leuven), Ondervoorzitter en Secretaris-schatbewaarder

Op 29 november 2002, tijdens de Algemene Vergadering te Leuven, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

 • Dan Daly (KU Leuven), Voorzitter
 • Renaat Philippaerts (UGent), Ondervoorzitter en Secretaris-schatbewaarder
 • Bart Van Gheluwe (VUB), Ondervoorzitter
 • Dirk De Clercq (UGent), Uittredend voorzitter
 • Peter Aerts (UA), Expert
 • Wim Derave (KU Leuven), Editor Nieuwsbrief

Op 21 december 2006, tijdens de Algemene Vergadering te Gent, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

 • Renaat Philippaerts (UGent), Voorzitter
 • Romain Meeusen (VUB), Ondervoorzitter
 • Wim Derave (UGent) Secretaris-schatbewaarder
 • Katrien De Bock (KU Leuven), Editor Nieuwsbrief
 • Jos Vanrenterghem (Liverpool), webmaster
 • Dan Daly (KU Leuven), uittredend voorzitter
 • Kristiaan D'Aout (UA), expert

Op 16 december 2011, tijdens de Algemene Vergadering te Gent, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

 • Romain Meeusen (VUB), Voorzitter
 • Martine Thomis (KU Leuven), Ondervoorzitter/Penningmeester
 • Roel Vaeyens (UGent) Ondervoorzitter - sinds 17 September 2012 vervangen door Veerle Segers.
 • Ann Hallemans (UA), Secretaris
 • Jos Vanrenterghem (Liverpool), webmaster
 • Pascal Delheye (KU Leuven), expert
 • Kristien De Martelaer (VUB), expert
 • Kristiaan D'Aout (UA), expert

Op 12 december 2014 werd tijdens de Algemene Vergadering volgende Raad van Bestuur verkozen:

 • Romain Meeusen (VUB): past-president
 • Martine Thomis (KU Leuven): voorzitter
 • Veerle Segers (UGent): ondervoorzitter/penningmeester
 • Bas de Geus (VUB): vertegenwoordiger VUB
 • Isabel Baert (UA): vertegenwoordiger UA
 • Kristine De Martelaere (VUB): expert VUB
 • Peter Iserbyt (KU Leuven): vertegenwoordiger KU Leuven
 • Pascal Delheye (KU Leuven): expert KU Leuven

Op 11 december 2015 werden volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Veerle Segers werd vervangen door ondervoorzitter+penningmeester Jan Boone (UGent)
 • Kristine De Martelaere werd vervangen door huidig 'expert VUB', Eva D' Hondt
 • Kristof De Mey (UGent) werd vertegenwoordiger UGent

Na het Symposium in 2018 werd de samenstelling van de Raad Van Bestuur gewijzigd:

Jan Boone (voorzitter) en Laura Blancquaert vertegenwoordigen de UGent, Eva D'Hondt en Bas De Geus vertegenwoordigen VUB, Martine Thomis (erevoorzitter) en Peter Iserbyt vertegenwoordigen KU Leuven. 

 

Op 6 december 2019 werden de statuten van de Vereniging gewijzigd.  Er werd beslist dat de VBSW zich vooral dient te richten op de bewegings- en sportwetenschappers en de interactie tussen deze onderzoekers dient te bevorderen. In deze context werd de naam van de vereniging gewijzigd naar Vereniging voor Bewegings-en Sportwetenschappen en werd een verandering in de samenstelling van de Raad Van Bestuur doorgevoerd. De universiteiten met een opleiding Bewegings- en Sportwetenschappen (UGent, KU Leuven, VU Brussel) vormen vanaf heden exclusief de Raad Van Bestuur, met 2 vertegenwoordigers uit het ZAP/Post-doc kader en 1 vertegenwoordiger uit het Wetenschappelijk Personeel per universiteit.  

De Vereniging voor Bewegings- en Sportwetenschappen is een samenwerking tussen: