Geschiedenis van de vereniging

Op 12 maart 1996 werd een nieuwe vereniging opgericht in Vlaanderen: De "Vereniging voor Kinesiologie en Sportwetenschappen -V.K.S.W.".

 

De volgende bestuursleden werden hierbij aangeduid : Gaston Beunen (Katholieke Universiteit Leuven) als voorzitter, Jan Borms (Vrije Universiteit Brussel) en Peter Aerts (Universiteit Antwerpen) als onder-voorzitters en Dirk De Clercq (Universiteit Gent) als secretaris-generaal.

Op 11 december 1997 tijdens de Algemene Vergadering werd een nieuwe voorzitter en onder-voorzitter verkozen, waardoor de nieuwe Raad van Bestuur er als volgt uitzag:

•             Jan Borms (Vrije Universiteit Brussel), Voorzitter

•             Peter Aerts (Universitaire Instelling Antwerpen), Ondervoorzitter

•             Daniel Behets (Katholieke Universiteit Leuven), Ondervoorzitter

•             Dirk De Clercq (Universiteit Gent), Secretaris-schatbewaarder

•             Gaston Beunen (Katholieke Universiteit Leuven), Uittredend voorzitter

 

Op 8 december 1999, tijdens de Algemene Vergadering te Leuven werd Daniel Behets als ondervoorzitter vervangen door Dan Daly (KUL). Vertegenwoordigers voor de universiteiten werden : Eliane Mussch (UGent), Paul Wylleman (VUB) en Marc Van Leemputte (KUL)

 

Op 6 december 2000, tijdens de Algemene Vergadering te Antwerpen werd een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

•             Dirk De Clercq (RUG), Voorzitter

•             Jan Borms (VUB), Uittredend voorzitter

•             Peter Aerts (UIA), Ondervoorzitter

•             Dan Daly (KUL), Ondervoorzitter en Secretaris-schatbewaarder

 

Op 29 november 2002, tijdens de Algemene Vergadering te Leuven, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

•             Dan Daly (KUL), Voorzitter

•             Renaat Philippaerts (UGent), Ondervoorzitter en Secretaris-schatbewaarder

•             Bart Van Gheluwe (VUB), Ondervoorzitter

•             Dirk De Clercq (UGent), Uittredend voorzitter

•             Peter Aerts (UA), Expert

•             Wim Derave (KUL), Editor Nieuwsbrief

Op 21 december 2006, tijdens de Algemene Vergadering te Gent, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

•             Renaat Philippaerts (UGent), Voorzitter

•             Romain Meeusen (VUB), Ondervoorzitter

•             Wim Derave (UGent) Secretaris-schatbewaarder

•             Katrien De Bock (KUL), Editor Nieuwsbrief

•             Jos Vanrenterghem (Liverpool), webmaster

•             Dan Daly (KUL), uittredend voorzitter

•             Kristiaan D'Aout (UA), expert

 

Op 16 december 2011, tijdens de Algemene Vergadering te Gent, werd opnieuw een nieuwe Raad van Bestuur verkozen:

•             Romain Meeusen (VUB), Voorzitter

•             Martine Thomis (KUL), Ondervoorzitter/Penningmeester

•             Roel Vaeyens (UGent) Ondervoorzitter - sinds 17 September 2012 vervangen door Veerle Segers.

•             Ann Hallemans (UA), Secretaris

•             Jos Vanrenterghem (Liverpool), webmaster

•             Pascal Delheye (KUL), expert

•             Kristien De Martelaer (VUB), expert

•             Kristiaan D'Aout (UA), expert

 

Op 12 december 2014 werd tijdens de Algemene Vergadering volgende Raad van Bestuur verkozen:

•             Romain Meeusen (VUB): past-president

•             Martine Thomis (KU Leuven): voorzitter

•             Veerle Segers (UGent): ondervoorzitter/penningmeester

•             Bas de Geus (VUB): vertegenwoordiger VUB

•             Isabel Baert (UA): vertegenwoordiger UA

•             Kristine De Martelaere (VUB): expert VUB

•             Peter Iserbyt (KU Leuven): vertegenwoordiger KU Leuven

•             Pascal Delheye (KU Leuven): expert KU Leuven

 

Op 11 december 2015 werden volgende wijzigingen doorgevoerd:

•             Veerle Segers werd vervangen door huidig ondervoorzitter+penningmeester Jan Boone (UGent)

•             Kristine De Martelaere werd vervangen door huidig 'expert VUB', Eva d' Hondt

•             Kristof De Mey (UGent) werd vertegenwoordiger UGent

 

Na het Symposium in 2018 werd de samenstelling van de Raad Van Bestuur gewijzigd: Jan Boone (voorzitter) en Laura Blancquaert vertegenwoordigen de UGent, Eva Dhondt en Bas De Geus vertegenwoordigen VUB, Martine Thomis (erevoorzitter) en Peter Iserbyt vertegenwoordigen KULeuven. 

 

Op 6 december 2019 werden de statuten van de Vereniging gewijzigd.  Er werd beslist dat de VBSW zich vooral dient te richten op de bewegings-en sportwetenschappers en de interactie tussen deze onderzoekers dient te bevorderen. In deze context werd de naam van de vereniging gewijzigd naar Vereniging voor Bewegings-en Sportwetenschappen en werd een verandering in de samenstelling van de Raad Van Bestuur doorgevoerd. De universiteiten met een opleiding Bewegings-en Sportwetenschappen (UGent, KULeuven, VUBrussel) vormen vanaf heden exclusief de Raad Van Bestuur, met 2 vertegenwoordigers uit het ZAP/Post-doc kader en 1 vertegenwoordiger uit het Wetenschappelijk Personeel per universiteit. 

 

De vereniging voor kinesiologie is een samenwerking van:


Volgende symposium

26ste symposium

Vrijdag 10 december '21

 

Volg ons